LID WORDEN/DOWNLOADS
WIE LID WENST TE WORDEN VAN CSC CLAYSHOOTINGCLUB KAN DIT DOEN DOOR DE VOLGENDE FORMALITEITEN TE VERVULLEN 
DE SCHUTTER BESCHIKT REEDS OVER EEN STAMNUMMER BIJ DE FROS OF VSK
 • OVERMAKEN VAN EEN UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER MODEL 1 ART.596-1
 • VOOR STAD GENT IS HET MODEL 1 ART.596.1-5A
       VAN HET WETBOEK VAN STRAF VORDERING (NIET OUDER DAN 1 MAAND)
 • BETALING VAN HET LIDGELD (FEDERATIEKAART INBEGREPEN)
 • MEEDELEN VAN HET BESTAAND STAMNUMMER VAN DE FROS OF VSK
DE SCHUTTER BESCHIKT NOG NIET OVER EEN STAMNUMMER BIJ FROS OF VSK​
 • OVERMAKEN VAN EEN UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER MODEL 1 ART.596.1
 • VOOR STAD GENT IS HET MODEL 1 ART.596.1-5A
       UIT HET WETBOEK VAN STRAF VORDERING (NIET OUDER DAN 1 MAAND)
 • BETALING VAN HET LIDGELD (FEDERATIEKAART INBEGREPEN)
 • BETALING 5€ VOOR AANVRAAG VOORLOPIGE SPORTSCHUTTERSLICENTIE
 • OVERMAKEN KOPIE VAN DE IDENTITEITSKAART 
 • OVERMAKEN VAN DOCUMENT VL1 (DIT DOCUMENT WORD U DOOR DE CLUB BEZORGD)
 • OVERMAKEN VAN DOCUMENT VL3 (DIT DOCUMENT WORD U DOOR DE CLUB BEZORGD)
 • NA AANVAARDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR ZAL DE SCHUTTER HIERVAN OP DE HOOGTE GEBRACHT WORDEN
REKENINGNUMMER CSC CLAYSHOOTINGCLUB BE82 8902 1426 7068
LIDGELD 2021
 
Voor categorie A B C D dit bedraagt 120 € 
 
Voor categorie A B D bedraagt dit 60 €
 
Voor categorie C betreft is dit ook 60 € .
downloads

AANVRAAG VOORLOPIGE SPORTSCHUTERS LICENTIE

AANVRAAG DEFINITIEVE SPORTSCHUTTERS LICENTIE

MEDISCH ATTEST

AANVRAAG HERNIEUWING SPORTSCHUTTERS LICENTIE

AANVRAAG JAARLIJKSE GELDIGVERKLARING SPORTSCHUTTERS LICENTIE

AANVRAAG DUPICAAT SPORTSCHUTTERS LICENTIE OF VOORLOPIGE LICENTIE

ADRES WIJZIGING SPORTSCHUTTER

AANVRAAG NIEUW SPORTSCHUTTERS BOEKJE

 

JE HEBT GEEN TOESTEMMING OM OPMERKINGEN TOE TE VOEGEN 

2018 CSC CLAYSHOOTING CLUB