CSC CLAYSHOOTINGCLUB

BRACKE PATRICK
COCKHUYT WILLY
BAUTE PATRICK

wij zijn goe bezig

NIEUWS

28/03/2020
 
23/03/2020
 
BESTE LEDEN,
WE ZITTEN MOMENTEEL IN EEN LOCK DOWN.
DIT WIL ZEGGEN DAT MOMENTEEL DE SCHIETSTANDEN GESLOTEN ZIJN DIT IN HET BELANG VAN IEDERE BURGER.
OOK DE GRENZEN ZIJN GESLOTEN DAAR DOOR KAN IK NIET NAAR FRANKRIJK RIJDEN VOOR HET VALIDEREN VAN ONZE EUROPESE VUURWAPEN PASSEN.
 
VAN ZODRA DIT MOGELIJK IS ZAL IK DEZE LATEN VALIDEREN. 
WAT DE SCHIETBOEKJES BETREFT 
DE FEDERATIE FROS VRAAGT DAN OOK VOOR DE PERSONEN DIE MOETEN VERLENGEN MAAR TOCH ENKELE STEMPELS TE KORT KOMEN OP TE STUREN NAAR DE FROS.
VOOR ONS CLUBFEEST OP ZONDAG 24 MEI 2020 IN BAUFFE KAN IK MOMENTEEL NOG GEEN DEFINITIEF ANTWOORD OP GEVEN.
LAAT ONS HOPEN DAT DEZE MAG DOORGAAN .
 
VOOR DE MENSEN DIE ONDERTUSSEN AL EEN STORTING HEBBEN VERRICHT ZAL DEZE TELLEN VOOR EEN LATERE DATUM IN BAUFFE
 
TENSLOTTE WIL IK ALLE LEDEN EN VRIENDEN EEN GOEDE GEZONDHEID TOEWENSEN
 
DRAAG ZORG VOOR ELKAAR EN VOOR ANDERE MENSEN.
 
MET VRIENDELIJKE GROETEN,
 
CSC 
 
DE VOORZITTER,
 
   BRACKE PATRICK  
13/03/2020
 
BESTE LEDEN
ZOALS ONS JAARLIJKSE GEWOONTE ZULLEN ER TWEE CLUBFEESTEN DOORGAAN.
DIT JAAR IS ER WEL EEN WIJZIGING WAT DE LOCATIE BETREFT.
ONS EERSTE CLUBFEEST ZAL DOORGAAN OP ZONDAG 24 MEI 2020 OP DE SCHIETSTAND
INTERNATIONAL SHOOTING CENTER BAUFFE 
VERLOOP VAN DE DAG :
4 REEKSEN VAN 25 CLAYS NAAR KEUZE (JACHT OF TRAP)
BEGIN OM 10U TOT 12U30 EN VAN 13U30 TOT 18UUR  (VERPLICHTE STOP)
TIJDENS DE VERPLICHTE STOP BENUTTEN WE ONS MIDDAGMAAL. 
KEUZE UIT FRIETJES MET STOOFVLEES OF VOL AU VENT.
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK VANAF 14 MAART 2020 TOT 10 MEI 2020
DE PRIJS LEDEN :
45€ PER PERSOON INBEGREPEN : 4 REEKSEN,MIDDAGMAAL, DESSERT, 4 DRANKBONNETJES
NIET LEDEN 75€ PER PERSOON
VOOR MENSEN DIE MEEKOMEN OM TE SUPPORTEREN EN NIET SCHIETEN 40€ PER PERSOON
 
REKENING NR CSC : BE82 8902 1426 7068
MET VERMELDING AANTAL PERSONEN, KEUZE MAALTIJD, EN CLUBFEEST BAUFFE  
HET BESTUUR,
PATRICK BRACKE,VAN MOERKERKE ANN, WILLY COCKHUYT,
BRIGITTA DE VOS EN BAUTE PATRICK
13/03/2020
BESTE LEDEN,
OP 11 JULI 2020 ORGANISEREN WE VOOR DE EERSTE MAAL EEN BUSREIS NAAR:
CLAYS SHOOTING BALL-TRAP SAINT LES MARQUION.
DE EERSTE OPSTAP PLAATS IS BIJ TRANSPORT BEDRIJF VERCAUTEREN RECHTSTRAAT 363 9160 EKSAARDE PRIVE PARKING
SAMENKOMST OM 7,30 UUR EN VERTREKKEN STIPT OM 8 UUR
TWEEDE OPSTAP PLAATS IN KRUISHOUTEM OP DE CARPOOL PARKING.
ROND 8,30 UUR EN VERTREKKEN OM 8,45 UUR
DE PRIJS 75€ PER PERSOON VOOR 4 REEKSEN SCHIETEN,MIDDAGMAAL,DE BUS EN OP DE TERUG REIS 2 BELEGDE SANDWICHES.
(MIDDAGMAAL FRIETJES MET STOOFVLEES)
VOOR DE MENSEN DIE NIET WILLEN SCHIETEN 40€ PER PERSOON.
PS : ER MAG UITSLUITEN GESCHOTEN WORDEN MET LOOD PATRONEN.
ER IS EEN MOGELIJKHEID OM DEZE PATRONEN TE KOPEN OP DE SCHIETSTAND.
WIE ZIJN PATRONEN MEEBRENGT MAXIMUM 250 STUKS IN EEN SLOT VASTE KOFFER.
IN BEZIT ZIJN VAN EEN EUROPESE VUURWAPENPAS IS HET NIET GEVALIDEERD GELIEVE TE MELDEN ZODAT WE HET NODIGE KUNNEN DOEN OM IN ORDE TE ZIJN.
DE INSCHRIJVING KAN VANAF ZATERDAG 14 MAART 2020 TOT ZONDAG 28 JUNI 2020.
DE EERSTE 50 PERSONEN KUNNEN MEE. 
IEDERE SCHUTTER KRIJGT EEN GELDIGE STEMPEL.
REKENING NR CSC : BE82 8902 1426 7068 MET VERMELDING
BUSREIS FRANKRIJK 11 JULI 
BESTUUR CSC PATRICK BRACKE, ANN VAN MOERKERKE, WILLY COCKHUYT,
BRIGITTA DE VOS EN BAUTE PATRICK 
14/01/2020
BESTE LEDEN 
NA HET ONDERHANDELEN BIJ DE VERSCHILLENDE CLUBS HEEFT DE VOORZITTER DE VOLGENDE PRIJZEN KUNNEN VERKRIJGEN 
PER REEKS VAN 25 CLAYS
RUISBROEK
NIET LEDEN 12€ 
LEDEN CSC 10€
NOORDERWIJK
NIET LEDEN 10€
LEDEN CSC 8.50€
BAUFFE 
NIET LEDEN 11.25€
LEDEN CSC 8.50€
ZELZATE 
NIET LEDEN 11.25€
LEDEN CSC 9€
SAINT-LES-MARQUION (FRANKRIJK)
LEDEN CSC 8€
01/12/2019
11/11/2019

VOOR DEZE PRIJS HEBT U VERMINDERING OP 4 SCHIETSTANDEN IN VLAANDEREN.

BOVENDIEN GENIET U VAN EEN APARTE VERZEKERING BA+RB WANNEER U VAN JE SCHIETSPORT WIL GENIETEN. 

 

27/10/2019
 
VANAF NOVEMBER DECEMBER JANUARI TOT EIND FEBRUARI IS TIR DER KEMPEN GEOPEND OP ZONDAG VAN 12U TOT 19U 

 30/03/2018

SCHIETSTAND ZELZATE

VANAF 7 APRIL 2008, MAG ER UITSLUITEND NOG GESCHOTEN WORDEN MET PATRONEN MAX 24GR

DIT VANWEGE KLACHTEN, GELUIDSOVERLAST!!!!

ER ZAL DAN NATUURLIJK OOK STRENG OP TOEGEZIEN WORDEN

ALS VOORZITTER VAN CSC,WIL IK DAN OOK VRAGEN AAN ONZE LEDEN DIT TE RESPECTEREN A.U.B.

 01/09/2017

ER WORD VANUIT HET BESTUUR OP REGELMATIGE BASIS VERSCHILLENDE BELGISCHE EN FRANSE SCHIETSTANDEN AANGEDAAN. 

ER WORD OP VOORAFGAANDE DAGEN EEN MAIL ROND GESTUURD NAAR DE LEDEN. 

INDIEN MEN WENST MEE TE GAAN KAN ER ALTIJD ERGENS AFGESPROKEN WORDEN. 

 13/10/2017

DE CLUB CSC CLAYSHOOTINGCLUB HEEFT ZICH EEN APARTE VERZEKERING BA+RB AANGESCHAFT BIJ KBC OM ONZE LEDEN TE VERZEKEREN INDIEN ZE NAAR EEN EVENEMENT GAAN OF SCHIETSTAND DIE EVENTUEEL NIET DOOR DE FEDERATIE ERKENT ZOU ZIJN,DOOR DE APARTE VERZEKERING BA+RB ZIJN DE LEDEN VAN CSC CLAYSHOOTINGCLUB EVENEENS VERZEKERD DOOR EVENEMENTEN EN SCHIETSTANDEN DIE AANGESLOTEN ZIJN BIJ VKS OF GELIJK WELKE FEDERATIE EN SCHIETSTAND.

DOOR DIE EXTRA VERZEKERING KUNNEN LEDEN OP VERTOON VAN HUN CSC LIDKAART TERUG ZONDER PROBLEMEN HUN SPORT BEOEFENEN OP DE SCHIETSTAND TE ZELZATE ZONDER ZICH EEN APARTE DAG VERZEKERING OF AANSLUITING BIJ VSK TE MOETEN AANSCHAFFEN.

DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN VAN DE ZELZAATSE KLEI SCHUTTER ZIJN INGELICHT OVER DEZE VERZEKERING EN HEBBEN TOEGEZEGD DAT HET NU IN ORDE IS VOOR ONZE LEDEN. 

JE HEBT GEEN TOESTEMMING OM OPMERKINGEN TOE TE VOEGEN 

2018 CSC CLAYSHOOTING CLUB